RA车展首发:杭正电子24寸后排仪表电视,赛那专用K歌电视!

24

1.png


杭正电子24 寸后排仪表电视,塞那专用K歌电视RA车展首发!


24寸后排仪表电视

主要功能

1.仪表显示功能

2. K 歌功能(选配)

3.DSP 音效电子调音台

4.无线传屏

5.智能语音

6 支持 FM 发射,蓝牙连接

7.支持 4G(选配)


2.png


3.png


4.png

5.png


安装实例


6.png

7.png


塞那专用K歌电视


8.png


9.png


10.jpg
昵称:
内容:
验证码:
提交评论
评论一下